INVOLVED Geschreven door Ronald van Rheenen

Nederlands / www.involvedinhealth.com / www.sunnyandtim.com

Achtergrond

Geschreven door Ronald van Rheenen

English Version - Click here

Missie

Het is onze missie kennis beschikbaar te maken voor iedereen op zo'n manier dat het begrijpelijk en toepasbaar is voor mensen van alle leeftijden en intelligentie niveau's. Om dit doel te bereiken gebruiken wij het beeld als basis om de gewenste kennis over te brengen. Daarbij hebben wij ook als regel dat niet één vorm van visuele educatie alles omvattend is. Het is veelal een samenspel van beeldvormende technieken die per project het verhaal vertellen.

Visie

De utopie
Zo zijn wij idealistisch dat mensen kennis tot zich nemen en delen met anderen. Kennis als een algemeen goed, begrijpelijk, uitdagend en avontuurlijk.


De realiteit
Kennisoverdracht kent enkele barrières:

 • Verschil in 'denkvermogen'

 • Mondelinge overdracht:

  • Slechts 20% onthouden
  • Vaak onjuist onthouden
 • Schriftelijke overdracht:

  • In Nederland is 1 op 9 laaggeletterd (leeftijd > 18 jaar)
  • Kinderen vaak afhankelijk van ouders

iZorgpalet

Geschreven door Ronald van Rheenen


Met iZorgpalet geven wij vorm aan het idee dat niet één vorm van visuele educatie alles omvattend is.

Vanuit de onderwijswetenschappen heeft David A. Kolb gesteld dat er meerdere leerstijlen bestaand. Daarbij moet gedacht worden in de zin dat iedereen een persoonlijke leerstijl heeft waarmee hij/zij kennis tot zich neemt.

Hiervoor gebruik Kolb het model van vier fasen van het leerproces:

 • Concreet ervaren ('sensing/feeling')
 • Waarnemen en overdenken ('watching')
 • Analyseren en abstract denken ('thinking')
 • Actief experimenteren ('doing')

Daarbij stelt Kolb tevens dat wij allemaal een persoonlijke voorkeusstijl hebben, maar het uiteindelijk tevens belangrijk is om alle andere leerfasen ook te doorlopen.

Met iZorgpalet willen wij een palet met verschillende vormen van informatie aanbieden waarmee één ieder op zijn eigen wijze een totaalbeeld kan schetsen van de tot zicht te nemen kennis.


Inhoud iZorgpalet

 • Informatiekaart
 • Sunny & Tim
 • Impressiefoto's
 • First-Person-Voorlichting

Informatiekaart

Geschreven door Ronald van Rheenen

De informatiekaarten hebben als doel de informatie van standaard tekstuele folders te vertalen en samen te vatten in een enkele sheet met iconen en diagrammen. Daarbij ligt de kracht van het materiaal in de eenvoud en kernachtige presentatie.

N.B.: de informatiekaart is nooit ter vervanging van de standaard tekstuele folders, maar complementair als 'instap materiaal' of geheugensteun na of tijdens het lezen van de folders.

Voorbeeld

Te downloaden via: www.involvedinhealth.com

Sunny & Tim

Geschreven door Ronald van Rheenen

De Sunny & Tim verhalen hebben als doel kinderen en laaggeletterde op een visuele, begrijpelijke en toegankelijke manier uitleg hoe dingen werken. Momenteel beperkt deze uitleg zich alleen nog tot de medische sector en zijn er drie verhalen aangaande de werking van Nucleair geneeskundige diagnostiek en behandelingen. Deze verhalen zijn beschikbaar als openbare animaties op Youtube en te koop als prentenboek via uitgeverij ‘Bohn Stafleu van Loghum’. Sinds een half jaar zijn wij druk bezig met het creëren van materiaal aangaande Radiologische beeldvorming; Röntgenfoto’s. CT-scan, echografie en MRI. De stijl en manier van informatie overdacht leent zich echter ook voor niet medische zaken, derhalve wordt dan ook niet uitgesloten dat in de toekomst hierna gekeken zal worden.


Nucleaire geneeskunde

Sunny & Tim - Lichtjes in je lichaam

Sunny & Tim - Wil jij de fotodokter helpen?

Sunny & Tim - Sam komt je helpen!


Radiologie

Soni de Geluidsgolf

Ray de Rontgenstraal


Prentenboeken

 • Sunny & Tim - Lichtjes in je lichaam
  ISBN 978-90-3680-981-8 (NL)
  ISBN 978-90-368-1666-3 (EN)

 • Sunny & Tim - Wil jij de fotodokter helpen?
  ISBN 978-90-3680-983-2 (NL)
  ISBN 978-90-368-1663-2 (EN)

 • Sunny & Tim - Sam komt je helpen!
  ISBN 978-90-368-1038-8 (NL)
  ISBN 978-90-368-1680-9 (EN)

 • Sunny & Tim present: Soni the Ultrasound
  ISBN 978-90-368-1675-5 (EN)

 • Sunny & Tim present: Ray - the X-Ray
  ISBN 978-90-368-1672-4 (EN)

 • Sunny & Tim present: Maggie’s magnetic Imaging
  ISBN 978-90-368-1669-4 (EN)

E-Books

klik hier


App

klik hier

Impressiefoto's

Geschreven door Ronald van Rheenen

De impressiefoto's slaan de brug tussen de overdracht van kennis en ervaring. De foto's geven een indruk van het onderzoek en de stappen die daarbinnen doorlopen worden.
Daarnaast bieden ze ook inzicht 'achter de schermen'; door specifieke foto's krijgt u bijvoorbeeld ook de kans om te zien hoe machines er vanbinnen uitzien.

Voorbeeld

First-Person-Voorlichting

Geschreven door Ronald van Rheenen

Om te weten hoe een onderzoek gaat moet u uiteindelijk het onderzoek ondergaan om door de ervaring wijzer te worden. Met de First-Person-Voorlichting hebben wij als doel de mogelijkheid te bieden iets te ervaren zonder het daadwerkelijk al te hoeven ondergaan.
Door een video van bijvoorbeeld een onderzoek gezien door de ogen van een patiënt wordt u als externe waarnemer direct betrokken bij de video en dus in de gelegenheid gesteld de ervaring als het ware zelf op te doen. Daarbij creëert de setting van een video tevens een ‘veilige’ omgeving waarvan uit de ervaring kan worden opgedaan.

Voorbeeld

Gemaakt in samenwerking met Strawberry fields

iZorgpad

Geschreven door Ronald van Rheenen

De stip aan de horizon

Stelt u zich voor, een applicatie waarmee u in een oogoplag kunt zien hoe uw individuele zorg is vormgegeven binnen het ziekenhuis.
Op elk moment kunt u zien hoe uw zorgpad is vormgegeven en waar u op een specifiek moment in de tijd staat binnen uw zorgpad.
Daarnaast biedt het de mogelijheid aangaande elke onderdeel van uw zorgpad informatie tot u te nemen (in de geest van iZorgpalet) wanneer u daar behoefte aan heeft.

Prestaties

Geschreven door Ronald van Rheenen

Winnaar 'Akkie Hofstee Prijs' 2017
Jury commentaar:
"Een van de eerste opmerkingen binnen de jury was: hiermee is er een methode ontwikkeld waarbij in de zorgwereld een geheel nieuwe en voor iedereen toegankelijke taal is ontstaan."

juryrapport

Het team

Geschreven door Ronald van Rheenen

Ronald van Rheenen is een nucleair geneeskundige. Zijn primaire (zorg) taak is het medische beeldvormende onderzoek te beoordelen en van een verslag te voorzien. Hij is van mening dat de fundamentele medische kennis een gemeenschappelijk goed moet zijn, zodat artsen en patiënten op een meer gelijkwaardig niveau met elkaar kunnen communiceren. Om deze opvatting te faciliteren werkt hij in de eerste plaats met visuele communicatiemiddelen, omdat het beeld een leeftijden, rassen en sociale klassen overstijgende taal is.


Floris de Jonge is een grafisch ontwerper, illustrator en leraar van kunst en design. Hij heeft gewerkt als freelance designer voor een paar jaar; voor een verscheidenheid aan opdrachtgevers. Zijn doel is om complexe informatie te presenteren in een aantrekkelijke en begrijpelijke manier door de centrale boodschap visueel te maken en te streven naar heldere communicatie.

Partners

Geschreven door Ronald van Rheenen


Contact

Geschreven door Ronald van Rheenen

Voor opmerkingen, suggesties en vragen over de inhoud kan u altijd een berichtje sturen naar:

F.A.Q.

Geschreven door Ronald van Rheenen

Hoe wordt het project gefinancierd?

In basis is INVOLVED een non-profit initiatief. De gelden die de afdeling Nucleaire Geneeskunde & Moleculaire Beeldvorming van het UMCG ontvangt voor het OR werk dat Ronald van Rheenen verricht is de afdeling in staat Floris de Jonge deeltijds in dienst te nemen.
Daarnaast heeft INVOLVED de afgelopen jaren ook kunnen rekenen op steun door verschillende instanties c.q. bedrijven; o.a. Bohn Stafleu van Loghum en Appmachine.


Moet ik hiervoor betalen?

Ja, de prentenboeken moeten gedrukt worden en kosten daardoor dus geld.
Nee, al het andere gepresenteerde materiaal is vrij / gratis beschikbaar via www.involvedinhealth.com.


Wat kan ik doen om dit initiatief te helpen?

Elke vorm van hulp is meer dan welkom! Alleen al het delen van de kennis rondom dit materiaal is al van grote waarde!